Her kan du se kombinationen af nogle udvalgte farver.
Kontakt mig for yderligere informationer vedr farver.
Jette Roed Helbo | Vestre Alle 10, 7760 Hurup Thy  | Tlf.: 30 24 57 02 | jette.helbo@mail.tele.dk